Đế đầu báo Hochiki

Các tính năng của sản phẩm:

  1. Dễ dàng lắp đặt, nhẹ và rất mỏng, giảm thiểu sự nhô ra của chúng từ trần nhà khi đã được lắp đặt.
  2. Đế không hàn cho phép dây nhanh và dễ dàng, trong khi các khe cắm lưỡi lê cho phép kết nối ngay và ngắt kết nối các máy dò và các cơ sở của chúng.
  3. Các cơ sở thông thường của Hochiki NS series được thiết kế với các tính năng cho phép các chức năng Line Continuity, Relay and Remote Indicator.
  4. Phạm vi thông thường này cũng cung cấp hai lựa chọn cho dòng liên tục; Schottky (Safeline) và Zener (Liveline), để duy trì tính liên tục của đường dây khi máy dò đã được gỡ bỏ khỏi cơ sở, do đó cho phép các điểm gọi khác và máy dò để tiếp tục hoạt động.