Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng DCD135/190

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng DCD135/190

Mã sản phẩm: DCD 135/190

Hãng sản xuất: Hochiki

Xuất xứ: Nhật

Tài liệu nhà sản xuất – Catalogue:

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng DCD 135-190F