Đầu dò nhiệt đa điểm cảnh báo sớm Firesmart

ĐẶC TÍNH TIÊU CHUẨN

  • Phát hiện khả năng phát sinh đám cháy tiềm ẩn từ khi chưa xảy ra cháy.
  • Phát hiện nhiệt độ trên bề mặt vật thể thay đổi từ khoảng cách 20m
  • Thiết bị được tích hợp tối đa 12 vùng cảm biến độc lập và có thể điều chỉnh được độ nhạy và nhiệt lượng cảnh báo của từng vùng riêng biệt.
  • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện và cảnh báo nhiệt độ cao bất thường của từng vùng.
  • Thiết bị có thể lắp đặt kết nối được với tất cả các loại tủ báo cháy trong hệ thống báo cháy.
  • Kết nối WIFI, 4G, RS485 đến thiết bị điều khiển
  • Kết nối độc lập hoặc hệ thống đến điện thoại thông qua App. App này cho phép điều khiển hệ thống và cài đặt các tính năng và độ nhạy của đầu báo