Đầu báo nhiệt gia tăng Hochiki DSC-EA

Đầu báo nhiệt gia tăng Hochiki DSC-EA

Mã sản phẩm: DSC-EA

Hãng sản xuất: Hochiki

Xuất xứ: Nhật

Tài liệu nhà sản xuất – Catalogue:

Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA