Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC trụ sở TW Đoàn – 62 Bà Triệu

Công trình: Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC trụ sở làm việc Trung ương Đoàn – Số 62 Bà Triệu

Địa điểm: Số 62 Bà Triệu, Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống pccc

Chủ đầu tư: BQL Dự án TW Đoàn

62.2_1