Bình chữa cháy BC Việt Nam Dragon Power

165,000  150,000